KLIMATYZATOR BRYZA 8

Odpowiadając na zapotrzebowanie naszego klienta wiosną 2008 roku opracowaliśmy kolejny model klimatyzatora przeznaczonego do zabudowy w kontenerach łączności. Klimatyzator o mocy 8,3kW przeznaczony jest schładzania kontenerów dwudziestostopowych.

Przeznaczenie klimatyzatora
Urządzenie klimatyzacyjne BRYZA 8 przeznaczone jest do schłodzenia powietrza w obiegu wewnętrznym w celu utrzymania stałej wymaganej temperatury środowiska w obiektach (w tym pomieszczeniach) zamkniętych ruchomych i stacjonarnych o kubaturze do 40m3.

Konstrukcja klimatyzatora - opis ogólny
Klimatyzator BRYZA 8 ma budowę modułową i składa się z pięciu głównych zespołów tj:

  • parownika nadrzędnego
  • parownika podrzędnego
  • skraplacza
  • kompresora
  • rozdzielni

Budowa modułowa zapewnia szybką naprawę klimatyzatora poprzez wymianę uszkodzonego modułu. Kompresor oraz skraplacz wraz z zintegrowanym z nim filtrem - osuszaczem i zbiornikiem płynu, umieszczone są w maszynowni obiektu. Parowniki umieszczone są wewnątrz obiektu. Poszczególne zespołyklimatyzatora połączone są przewodami ciśnieniowymi. Szczelny układ napełniony jest nieszkodliwym dla środowiska gazem R 134a.

Rodzaje pracy klimatyzatora
W zależności od różnicy pomiędzy temperaturą zadaną, a rzeczywistą, klimatyzator uruchomi się w trybie schładzania lub wentylacji. Jeżeli temperatura rzeczywista wewnątrz obiektu jest:

  • wyższa od zadanej na regulatorze to klimatyzator zostanie załączony w trybie schładzania, co sygnalizowane jest dodatkowo (poza sygnalizacj ą zasilania) zapaleniem środkowej lampki kontrolnej;
  • zbliżona do zadanej na regulatorze to klimatyzator włącza się w trybie wentylacji - oprócz lampki sygnalizującej załączenie zasilania nie zapala się dodatkowo żadna lampka kontrolna;
  • niższa od zadanej na regulatorze to sterownik stara się załączyć klimatyzator w trybie ogrzewania co sygnalizuje dodatkowo (poza sygnalizacją zasilania) zapalenie się prawej lampki kontrolnej, lecz ze względu na brak podzespołów wykonawczych ta funkcja nie jest realizowana.

Praca klimatyzatora na obiektach stacjonarnych i mobilnych
Klimatyzator może pracować po zainstalowaniu na obiektach stacjonarnych lub mobilnych na zasadach, określonych w instrukcji OTIE i opisie technicznym. Praca klimatyzatora na obiekcie mobilnym lub stacjonarnym nie różni się tak w zakresie obsług użytkowych jak i zachodzących zjawisk w przypadku zamontowania skraplacza i sprężarki na otwartym powietrzu. Jeżeli klimatyzator jest zamontowany na obiekcie mobilnym nale ży obowiązkowo wykonać czynności obsługowe związane z oddziaływaniem narażeń występujących w czasie transportu obiektu mobilnego, określone w instrukcji OTIE.

Pobierz specyfikację >>